© Efus Nahumury 2011

Eindwerkstuk


In mijn laatste jaar van de vmbo op de Vrije School Zutphen moeten de leerlingen van 12 Regge een jaarwerkstuk maken over een zelfgekozen onderwerp. Hier aan moeten we het hele jaar mee bezig zijn, de leerlingen maken een theoretisch werkstuk en ook een praktisch werkstuk die ze aan het einde van het schooljaar presenteren. Hier bij krijg je de hulp van een proces mentor en een praktische mentor, het is de bedoeling dat zij je het hele jaar door begeleiden. Een proces mentor heeft de taak om zijn leerling te begeleiden in haar/zijn theoretisch werkstuk. Een praktische mentor heeft de taak om de leerling te helpen met haar/zijn praktische opdracht.

Geschreven door Nanouscka Julius


In het begin van het schooljaar moet je ook een buddy kiezen die bij jou aan eind van het schooljaar in gesprek bij zal staan in een gesprek. Daar komen punten aan te pas van je eindpresentatie en je werkstuk hoe het is gelopen en wat je voor je zelf voor punt geeft en hoe je er zelf naar kijkt.

Hier zijn de punten die in het werkstuk moeten staan.

Praktisch deel:

  Waar je het hele jaar aan werkt

  Wat je laat zien op je presentatie

  Wat gekoppeld is aan je eindwerkstuk/presentatie

Theoretisch deel (verslag):

  Een eigen geschreven verslag

  Titelpagina: Titel,hoofdvraag,naam,datum,klas.

  Inhoud: inhoudsopgave

  Voorwoord: uitnodiging van de werkstuk, wat zijn de vragen in je werkstuk en absoluut geen antwoorden geven.

  Inleiding

  Theorie

  Praktijk

  Conclusie: terugblik waar liep je tegen aan liep alles goed? Was het teveel?Beantwoord de hoofdvraag

  Nawoord: bedanken

  Bronvermelding: waar heb je alles vandaan.